SKOLTEN, EIN KVILE- OPPLAGS- OG UTSIKTSPLASS PÅ VEG TIL OG FRÅ STEINDAL

Frå gammalt av var Skolten,300 Skolten gammalt på vegen mellom Svardal og Steindal, nytta til kvile-, opplags- og utsiktsplass. Stokkane som vart køyrde ned dit, vart lagra i store velter. Når snøen for vart stokkane løypte utfor hammaren og henta att under Skolten.

Alle som gjekk opp den bratte Skolten sette seg ned for ei kvild når dei var komne opp dit. Kom folk andre vegen, stansa dei gjerne og såg ut over bygda før dei tok til på nedstiginga. Stien opp Skora er rydda slik at folk kan gå opp til Skolten frå Svardal langs Kleivaelva.

Frå Øyra var det tre ferdsleårar til Svardal; ei ned Skolten, ei ned Skora og ei ned Ytre Leitet på sørsida av elva.

TURAR I OSEN- SVARDAL- STEINDALSOMRÅDET
Gamle ferdselstiar over fjella søraust i Flora kommune

600 Turkart

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2