Laila Steindal (1932-) var valgt inn vararepresentant for Sogn og Fjordane 1985-1989 for Senterpartiet.
Ho har ansiennitet på Stortinget med 0 år, 172 dager

Laila Steindal vart tilsett som lærar for framhaldskulen vinteren 1961/62. Dette var første klassen på den nye sentralskulen i Eikefjord.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2