Eikefjord.net er den store informasjonskanalen i Eikefjord. Her følger bygdefolket med på det som hender i bygda, og lag og organisasjoner bruker Eikefjord.net aktivt til å nå fram med informasjon. Enkelte av desse laga har sin egen skribent som legg ut informasjonen, andre sender informasjon eller ringer til redaktøren som legg det ut.

Det er like enkelt å legge ut informasjon på Eikefjord.net som det er å skrive i tekstbehandling. I tillegg må ein krysse av eit par plasser for at infoen skal komme fram på nettsida. Ta kontakt om du ønsker å vere med på dugnaden.

Reklamen på høgre side er med å finansiere Eikefjord.net. Vil du være med å finansiere dette dugnadsprosjektet kan du ta kontakt med Odd Asle.

Sjå kontaktside.

 

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2