Eikefjord BarnehageBarnehagen

Adresse

 
Eikefjord Barnehage Telefon: 57 74 48 75
6940 EIKEFJORD Telefax: 57 74 79 98
  E-post: [email protected]
  Andre nettsted:
Barnehagefakta

Styrar  
  Telefon: 57 74 48 75
  Mobil:
  E-post:
   
Andre kontaktpersoner:  
   
   

Eikefjord barnehage er ein kommunal barnehage med barn i alderen 0-6 år.

 

Image

Barnehagen har tre avdelingar. Småbarnsavdelinga "Nasse Nøff" (0-2 år), "Ole Brum" (3-4 år) og førskulegruppa "Hundremeterskogen" (5 år). Gruppene er i hovudsak delt inn etter alder, men varierer litt etter behov.
Image Hundremeterskogen, vart oppretta som ei friluftsgruppe for å kunne gje barnehagetilbod til fleire av barna i bygda. Dei starta i denne lavoen.

 

 

 

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2