20190214 600 bruaProsjektledar for bruene og gang/sykkel-veg frå sentrum og mot Kvalvik seier på telefon til Eikefjord.net at framdrifta i prosjektet ikkje er stor.

Dei koordinerer med Kinn Kommune så kommunen får lagt VA-anlegg i prosjektet. 

Det er ikkje mange bruprosjekt på gang så fleire entrepenørar ventar på anbudspapirene. Håpet er å skrive kontrakt med ein entrepenør før sommarferien.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2