salmontunetKinn kommune har løyvt 100 000 kr til leikeparken i Salmontunet.

Politikarane har løyvt nær halparten av pengane til tiltak rundt Florø sentrum og dermed berre mindre summar til andre tiltak rundt heile kommunen.

Det er for eksempel ikkje løyvt pengar til den svært dårlege stien til dagsturhytta på Grov.

Planane for leikeparken kan du lese om her

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2