«Og kanskje kommer kongenkirka , hit til middag no i haust»(Fritt etter Knutsen og Ludvigsen). Det som i alle fall er sikkert er kronprinsfamilen har fått invitasjon til denne viktige hendinga i bygda vår. Sjølve festdagen blir søndag 22.9.13. Så sett av denne dagen allereie no bygdefolk! Fylkesordførar, ordførar, og biskopen kjem! Soknerådet er godt i gong med planlegginga av merkedagen. Det vil også bli ein del andre markeringar i kyrkja no framover. Desse arrangementa vil bli publisert etter kvart. Elles gler vi oss over at siste del av arbeidet med kyrkja er godt i gang. Jørn Kåre Kvamme held i skrivande stund på med uteområde. Arbeidet der består i å utforme inngongen til kyrkja til eit universelt område.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2